O nama

Entrada je reč španskog jezika, čije je znacenje: pristup, pristupanje, ulaz, ulaznica, prijem, početak…

Naša je želja da obezbedimo pristup svetu naučnih informacija i odabranih IT usluga i rešenja, da Entrada bude vaša ulaznica u te prostore i srdačan prijem.
Dve decnije iskustva osnivača na polju distribucije e-publikacija namenjenjih akademskom, medicinskom/farmeceutskom, bibliotečkom, vladinom i korporativnom sektoru. U okviru Entrade već 4 godine uspešnog poslovanja.

Poznavanje regionalnog tržišta i svetske softverske produkcije namenjene gore navedenim sektorima, doveli su do opredeljenja da se tržištu ponude samo odabrana softverska rešenja.
Odabir baziramo na uspehu softvera na globalnom tržištu, kvalitetu, pouzdanosti, referencama ali i meri društvene odgovornosti.
Očuvanje planete, pre svega zaštita ljudi i prirode, a potom redukcija troškova i ekonomska efikasnost su imperativi svake društveno odgovorne institucije.

Entrada ima ima prodaju u četiri zemlje regiona. Pokriva teritoriju Srbije i zemalja jugositične Evrope sa tendencijom širenja.

Nešto o osnivaču:
Gorica Gasevic Director

Entrada’s founder (2011)
Prior to work at Entrada, she was director at ITS , domestic IT firm, and Regional Manager of the parent British company.
She earned MBA degree at the Herriot Watt University, UK (mayors: marketing, International Marketing and Negotiation).
Speaks English, Spanish and Russian languages.
Worked as distance learning lecturer at ESB Belgrade. Subject: marketing Management.
She had a vision on modern electronic library 18 years ago, when publishes scientific work: Electronic Library.
Promotes sports and sports values as a recreational member of Serbian Fencing Society.

© 2022 Entrada d.o.o. sva prava zadržana. Petra Lekovića 38/21. Mob +381 63 343 550
Designed by NM Design Studio

PRATITE NAS: